Miễn phí đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kể từ ngày 20/9, các trường hợp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng sẽ được miễn phí. Những trường hợp khác, lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 VNĐ/lần. Lệ phí cung cấp thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, địa điểm kinh doanh là 20.000 VNĐ/bản.